Kalite Yönetimi

KALİTE POLİTİKAMIZ

Yönetim anlayışını, sürekli gelişme felsefesini, yönetimlerini ve sistemlerini tüm süreçlerde ÇEVRE, İSG ve KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ’ne uygun hale getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, tüm personele özümsetmek ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü, çevre ve risk kontrolünü artırmaktır.

Çağdaş yönetim bilinciyle ve çalışanların kuruluşumuzun özünü oluşturduğu düşüncesiyle hareket eder, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyarız. Çalışanlarımız bizim için değerlidir.

Bugüne kadar yaptığımız ve ileride yapacağımız tüm işlerde, işin kaliteli, ilk defada, zamanında ve her zaman doğrusunu yapma arzusuyla çalışırız.

Her türlü hizmet faaliyetleri süresince; ekolojik dengeye zarar vermemek, çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamaya çalışırız.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri aynı hassasiyetle izler, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı gösteririz.

İlgili tarafların çevre bilincinin gelişmesi için çalışmalarda bulunuruz.

Atıkların kaynağında en aza indirilmesi mümkünse yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlarız. • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaya çalışırız.

Çevre, İSG ve Kalite yönetim sistemimizi sürekli geliştirmeye ve iyileştirmeye çalışırız.

Sektöründeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip eder, şeffaflık ilkesi doğrultusunda yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini Çevre, İSG ve kalite yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı taahhüt ederiz. Müşterilerimizin talep ettiği ürünleri yüksek kalite seviyesinde üreterek kısa sürede teslim etmek. Firmamız kalite seviyesini artırmakta malzeme temininin önemli bir faktör olduğunu kabul ederek firmamız...

kalite1
kalite2
kalite3
kalite4
kalite5
kalite6